2
1

2
1


2
OCUK PSKOLOJS SORUNLARI
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1


2
1

2
GENLK PSKOLOJS SORUNLARI
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1


2
1

2

BEYOLU BELEDYES LE BRLKTE GEREKLETRDMZ MUTLU ALELER MUTLU OCUKLAR SEMNERLERMZ TAMAMLADIK.
1

2
1

 Bu site psikoloji konusunda ��renmek istedi�iniz her t�rl� bilgiyi sitede yer alan telefonlarda ula��p alabilece�iniz bir hizmet sitesidir. Sitemiz ve alo psikolog hizmetimiz 7 g�n 24 saat a��kt�r. Alopsikolog hatt�m�zda sizin uzman bir psikolog kar��layacak soru ve sorunlar�n�za bilgiler verecek ve problemlerinize ��z�m getirecektir. �sterseniz telefonla psikologa ula�abilir, isterseniz e-mail g�ndererek sorular�n�z� sorabilir destek alabilirsiniz. Bu hatt� kendi sorunlar�n�z i�in arayabilece�iniz gibi �ocuklar�n�z�n sorunlar� i�inde arayabilirsiniz. Bu hatt� i� ili�kilerinizin daha ba�ar�l� ve keyifli olmas�nda ortaya ��kabilecek sorunlar� ��zmek i�in arayabilirsiniz. Bu hatt� evlilik ili�kilerinizde ortaya ��kabilecek sorunlar�n, problemlerin ��z�lmesinde yard�m almak amac�yla arayabilirsiniz. Aileniz i�inde ��kabilecek problemlerin ��z�m�nde yine bu hatt� kullanabilirsiniz. �zelikle okulla ilgili ve ��renme ile ilgili her t�rl� problem i�in ��z�me ula�makta bu hatt� kullanabilirsiniz.E��T�MLER�M�Z


KURUMSAL EĞİTİMLER

�NSAN KAYNAKLARI Y�NET�C�LER� ���N E��T�MLER
K���L���M�Z VE ���M�Z
�TE �LET���M BECER�LER�
G�R���MC�L�K RUHU
�YER�NDE YARATICILIK
� VE A�LE �L��K�LER�M�Z
� VE �OCUKLARIMIZ
�TE BA�ARI
�TE MUTLULUK
�TE PERFORMANS
�TE MOT�VASYON
�TE KEND�N� YEN�LEME
�YER�NDE STRES


FİRMALARA SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

BEBEK F�RMALARINA:
BEBEK PSİKOLOJİSİ CALL CENTER'I

ÇOCUK F�RMALARINA:
ÇOCUK PSİKOLOJİSİ CALL CENTER'I

GEN�L�K F�RMALARINA:
GENÇLİK PSİKOLOJİSİ CALL CENTER'I 

T�M F�RMALARA:
PSİKOLOJİK DESTEK CALL CENTER'I
 
�ZEL H�ZMETLER�M�Z
U�U� KORKUSUNA SON VER�YORUZPS�KOLOJ� VE PS�K�YATR� SEMPOZYUMLARI

  YURT��� PS�KOLOJ� VE PS�K�YATR� SEMPOZYUM TAR�HLER�
  YURTDI�I PS�KOLOJ� VE PS�K�YATR� SEMPOZYUM TAR�HLER�

HABERLER


BEYO�LU BELED�YES�N�N B�L�N�L� TOPLUM MUTLU A�LE PROJES� TAMAMLANDI

GRUP TERAP�LER�M�Z

   Evlili�inizde sorun ya��yorsan�z "Evlilikte Sa�l�kl�    ��z�mler" grubu sizi bekliyor.
   Hiperaktif anneleri, sorunlar�n� ��z�yor. Haydi sizde     kat�l�n.
   Menepozun keyfini ��kar�yoruz grubu harekete ge�ti.
�kinci evlilik gerekli mi
G�n�m�zde ya kendimiz ya da
yak�n veya uzak �evremizde ikinci ...
Gebelikte Cinsel Ya�am
Bu d�nem �iftin
b�t�n d���ncelerini do�acak bebek �zerine...

K�TAPLARIMIZ
1) �ocu�unuz  ve siz

2) Can�m Babac���m
3) Dsylexia...
4) �ocuk Psikolojisi
5) Ailenin Psikolojik
    Rehberi

6) Hiperaktivite�Dikkat..

OKUL DANI�MANLI�I

Hiperaktif �ocuklar �al��malar�

PS�KOLOJ�K HASTALIKLAR


HAF�F PS�KOLOJ�K RAHATSIZLIKLAR

DEPRESYON
PAN�K ATAK
KORKU - FOB�
OBSESYON
PS�KOSOMAT�K R.
HASTALIK HASTALARI
TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLU�U
ANKS�YETE

A�IR PS�KOLOJ�K RAHATSIZLIKLAR

��ZOFREN�
MAN�K - DEPRES�F PS�KOZ
PARANO�D BOZUKLUKLAR
BEDEN D�SMORF�K BOZUKLU�U

                  PS�KOLOJ�K KURAMLAR

                  PS�KANAL�Z

                  P�AGET KURAMI 
Kasm 2023
  Pzt     Sal     r     Pr     Cum     Cts     Pzr  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
6.11.2023 tarihinde etkinlik yok.


YETİŞKİN PSİKOLOJİSİ SORUNLARI

İŞ YAŞAMI PSİKOLOJİSİ SORUNLARI
CİNSELLİK
 
 

Sitedeki t�m yaz�lar Uzman Psikolog Alanur �zalp'e aittir. T�m haklar� sakl�d�r. �zin almadan kullan�lamaz.