2
1

2
1


2
ÇOCUK PSİKOLOJİSİ SORUNLARI
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1


2
1

2
GENÇLİK PSİKOLOJİSİ SORUNLARI
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1


2
1

2

BEYOĞLU BELEDİYESİ İLE BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ MUTLU AİLELER MUTLU ÇOCUKLAR SEMİNERLERİMİZİ TAMAMLADIK.
1

2
1

 

.: AİLENİZİN PSİKOLOJİK REHBER KİTABI :.

İSTANBULLU OLMAK BİR AYRICALIKTIR

Osmanlı da herkesin İstanbul'a yerleşmesine izin verilmezmiş İstanbul'a özellikle bölgelere, semtlere yerleşecek kişilerin kimlikleri, meslekleri belirlenmiş. Mesleklere göre yerleşilecek bölgeler ayrılmış. Özellikle boğaz kıyısında herkesin oturmasına izin verilmezmiş. Bu durum hem şehircilik açısın dan , hem de yeşil alanı korumak açısın dan ele alınmıştır. Bu ele alışın için de önemli devl et adamlarının seçilmesi ve onların yaptıkları başarı lı çalışmalar sonucun da ödüllendirilmeleri için bazı semtlere yerleşme izinleri verilmesi uygulaması kullanılmıştır. Padişahların ve önemli ailelerin İstanbul'un boğaz kıyısında köşklerinin olması ad et ten sayılırmış. Bizans Doğu İmparatorluğunun merkezi olarak düşünüldüğünde o dönem de dünyanın en önemli iki merkezinden birini oluşturmaktadır. Tarihte daha önce ki uygarlıkların da özellikle İstanbul Boğazı'na yerleşmesi hep önemli olmuştur. Truva savaşları yine böyle bir güç çatışmasında çıkmıştır. Günümüzde de sayın başbakanımız artık İstanbul'a yerleşmenin sınırlanmasın dan söz et mektedir. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda İstanbul da yaşamın bir ayrıcalık olduğunu söyleyebiliriz. İstanbul'u korumak için geçtiğimiz yıllarda söylenmiş bir slogan şöyle sesleniyordu. Başka İstanbul yok. Eskiden yakın geçmişte İstanbul bey efendisi, İstanbul han ımefendisi deyimleri kullanılırdı. Güzel konuşan kişilere İstanbul Türkçesi konuşuyor denilirdi. Pek çok şehirden kişiler tatillerini geçirmek için veya bay ram larda, yeni yıllarda İstanbul'a gelirlerdi. En güzel giysiler, mobilyalar İstanbul'da g et irilirdi. Bazı mücevherlerin, değerli taşların ismi İstanbul taşı olarak adlandırılmıştır. Bütün bu bakış açıları için de İstanbul da yaşayan tüm kişiler kendilerini güçlü hissedeceklerdir. İstanbul'un aynı zamanda bü yülü bir atmosferi de var. Orient başka bir değişle Ekspresi İstanbul'a gelir. Bu konuda yazılmış romanlar bu gizemi oluşturmuşlardır. Ogata Criste yazdığı romanlarda Pera ve çevresini anlatmıştır. Bu Pera Palas otelinde bir süre kalıp romanların dan birini kaleme aldığı söylenir. Eyüp'te yaşamış olan Piyer Loti'nin İstanbul ve Eyüp sırları için yazdıkları, şehri egzotik bir bü yünün içine sokmuştur. Günümüz de İstanbul da uzun süredir yaşayanlar ve göçle İstanbul'a sonra dan yerleşenler şu anda şehri paylaşmak zorundalar. Şehrin güzellikleri, deniz i, boğazı, havasının yumuşak ve ılıman olması yaşayan insanlara da yansımakta ve onları da güzelleştirmektedir. İstanbul da yaşayan insanlar ne kadar ağır ve zor şartlar dan gelmiş olsalar bile İstanbul da yaşamaya başladıktan sonra şehri ve onun güzel, yeşil doğa sını koruya bilmek için kendilerini ve çevrelerini eğitmeye başlamaktadırlar. İstanbul'un bu doğa l güzellikleri yanı sıra şehrin insan eliyle ve para hırsıyla çirkinleştirilmesi de hızlı bir şekilde devam et mektedir. Bir şehrin doğa l ve tarihi yapısı ile korunabilmesi için mutlaka eğitim şarttır. Hatta okullara İstanbullu olmak ve İstanbul'u korumak nasıl olmalıdır der sleri konmalıdır. İstanbul da yaşamanın ruhsal olarak biz de öncelikle çağ rıştırdıkları, güzel olmak, güçlü olmak, tek olmak, özgün olmak, doğa l güzelliklerinin olması tarihi yapısının olması ve kültürüyle yaşayan bir sanat kenti olmasıdır. İstanbul Müzeleriyle, gece hayatıyla, kültür, sanat aktiviteleriyle, iş yaşamıyla ve ticar et hayatıyla yaşayan hızlı değişen bir şehir olarak algılanmaktadır. İstanbul bir şehirden öte uluslar arası bir m et ropoldür. Pek çok kaynakta Newyork, Roma, Londra gibi bü yük m et ropollerle birlikte yer almaktadır. Yaşadığımız şehrin bir m et ropol olması insanları hem çok keyiflendirir, duygusal olarak güçlendirir, hem de korkutur, ürkütür. Büyük m et ropollerde m et ropol olmanın g et irdiği sorunlarda yaşanabilmektedir. Örneğin pahalılık, kala balı klık, mesafelerin uzaklığı, trafiğin yoğun olması, doğa l hayatın yavaş, yavaş elden çıkması yok olması sorunları İstanbul için de geçerlidir. Büyük şehirlerin en önemli ortak sorunu ise yalnızlıktır. Büyük şehirlerde yaşayan insanın kendisini yalnız hiss et mesi kaçınılmaz bir durumdur. Yalnızlık duygusu insanlarda kaygı ve endişe tepkilerini doğurur. Endişelenen insan ya daha fazla yalnızlığı seçer ya da ür et kenliğini, mutluluğunu yitirir. Bu ilişkilerine sorunlar biçiminde yansıyabilir. İstanbul gibi güzel ne bü yük şehirlerde yaşamak insana hem her türlü isteğini yerine g et irebilme gücü verirken hem de yalnızlık duygusu ve bü yüğün için de ufacık kalma korkusunu yaşatabilir. Eğer kişinin y et eri kadar güçlü ve sıcak aile ilişkileri varsa, dostları, arkadaşları ve kendisini rahatlatabilecek sanat, müzik gibi uğraşları varsa İstanbul da yaşam daha mutlu, ür et ken ve güçlü olacaktır.

geri 
Haziran 2024
  Pzt     Sal     Çrş     Prş     Cum     Cts     Pzr  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


YETİŞKİN PSİKOLOJİSİ SORUNLARI

İŞ YAŞAMI PSİKOLOJİSİ SORUNLARI
CİNSELLİK
 
 

Sitedeki tüm yazılar Uzman Psikolog Alanur Özalp'e aittir. Tüm hakları saklıdır. İzin almadan kullanılamaz.